Ratowanie zdrowia, życia, mienia ludzkiego, ofiarność niesienia pomocy potrzebującym, często z narażeniem własnego bezpieczeństwa – to działania, które na stałe wpisane są w służbę strażacką.

29 maja 2022 r. w Krasnosielcu odbyły się obchody dnia Św. Floriana – Patrona Strażaków.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św., w kościele parafialnym w Krasnosielcu w intencji strażaków, którą odprawił ks. dziekan Andrzej Kotarski. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i przedstawicieli wszystkich jednostek strażackich ulicami Krasnosielca na plac przy parku gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński przywitał zaproszonych gości, strażaków i mieszkańców biorących udział w obchodach dnia Św. Floriana, oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podziękował strażakom za społeczną i bezinteresowną służbę a także złożył życzenia z okazji ich święta. Ponadto podziękował sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji strażackiego święta: paniom z Klubu Seniora, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej, druhom z OSP Krasnosielc i OSP Chłopia Łąka. Słowa uznania Wójt skierował również do tych, którzy wspierają działania gminy na rzecz straży pożarnej.

Zaproszeni goście dziękowali strażakom za ich pracę, poświęcenie i ogromną odwagę
w niesieniu pomocy.

Święto strażackie było również okazją do wręczenia medali i odznaczeń.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

1. Zaleski Ireneusz – OSP Pienice

2. Cezary Faderewski – OSP Drążdżewo

3. Janusz Kuśmierczyk – Drążdżewo

4. Zbigniew Górski – OSP Amelin

5. Jarosław Kowalczyk – OSP Amelin

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

1. Kazimierz Mackiewicz – OSP Krasnosielc

2. Janusz Waszczak – OSP Chłopia Łąka

3. Cezary Janowski – OSP Raki

4. Wojciech Kiljańczyk – OSP Krasnosielc

5. Paweł Rogala – OSP Krasnosielc

6. Piotr Drewelus – OSP Krasnosielc

7. Michał Klicki – OSP Krasnosielc

8. Tomasz Mroczkowski – OSP Grabowo

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:

1. Bogdan Kęszczyk – OSP Drążdżewo

2. Krzysztof Skrobecki – OSP Raki

3. Tomasz Klik – OSP Krasnosielc

4. Łukasz Napierkowski – OSP Pienice

5. Rafał Wilkowski – OSP Pienice

6. Adam Krupka – OSP Krasnosielc

7. Grzegorz Zduniak – OSP Przytuły

8. Andrzej Myślak – OSP Amelin

9. Krzysztof Tupacz – OSP Raki

Odznaczenie „Wzorowy strażak” otrzymali:

1. Marcin Krawczyk – OSP Krasnosielc

2. Tadeusz Lewandowski – OSP Krasnosielc

3. Adam Kozłowski – OSP Drążdżewo

4. Mateusz Faderewski – OSP Drążdżewo

5. Kamil Bakuła – OSP Drążdzewo

6. Marek Prokopczyk – OSP Chłopia Łąka

7. Michał Piotrak – OSP Chłopia Łąka

8. Karolina Napierkowska – OSP Pienice

9. Wojciech Kaszuba – OSP Amelin

10. Daniel Gołota – OSP Amelin

Zapraszamy do galerii